*

 *

 *

POJIŠTĚNÍ

Společnost DOPRAVA ZÁRUBA M & K s.r.o. má sjednáno pojištění odpovědnosti silničního dopravce s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a.s. Limity pojistného plnění jsou pro škody vzniklé v České republice stejně jako pro škody vzniklé na území Evropy stanoveny na 10 000 000,- Kč pro jednu pojistnou událost.

Osvědčení tuzemsko 

Smlouva o pojištění ke stažení