*

*

*

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Společnost DOPRAVA ZÁRUBA M&K s.r.o. navazuje na tradici někdejšího závodu státního podniku ČSAD ve Vodňanech.

Historie firmy tak sahá až do roku 1962, kdy byla zahájena výstavba areálu s dílnami, administrativní budovou a čerpací stanicí. V roce 1982 byla pod závod Vodňany převedena veškerá mezinárodní kamionová doprava ČSAD v jihočeském kraji a kamionová doprava zůstávala dominantní činností až do roku 1989.

V roce 1991 byl založen samostatný státní podnik ČSAD Vodňany. V letech 1992 – 1994 proběhly dva neúspěšné pokusy o privatizaci tohoto státního podniku, a tak se 1.1. 1995 podnik vrátil do vlastnictví Fondu národního majetku.

V roce 1996 proběhla další privatizace nyní již Fondem Národního Majetku založené firmy DOPRAVA VODŇANY – F s.r.o., do které byla při založení vložena majetková podstata bývalého státního podniku ČSAD Vodňany. Na základě výběrového řízení bylo 100% obchodního podílu převedeno na nového majitele – společnost Záruba M&K a.s., která tak rozšířila svou působnost i v oblasti dopravy.